Taluppfattning – Stora och små tal V.34-41

Här kan du hitta checklista till kursen, filmer som ger extra träning och stöd, sidor i matematikboken,samt länkar till testa dig själv avsnitt

CHECKLISTA
Bra ord att kunna:
siffror, tal, negativt tal, potens, potensform, bas och exponent, prefix, tiopotens, potens, bas, exponent, tiopotensform, grundpotensform.

För E ska du kunna:

 • förklara hur vårt talsystem är uppbyggt
 • multiplicera och dividera med positiva tal som är mindre än 1
 • förklara vad ett negativt tal är
 • addera och subtrahera negativa tal
 • skriva tal i potensform
 • namnge stora och små tal
 • räkna med stora och små tal
 • skriva stora och små tal med hjälp av prefix
 • skriva stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform
 • räkna med stora och små tal i tiopotensform och grundpotensform

För betygen högre än E ska du kunna:

 • att räkna med potenser
 • att räkna multiplikation och division med negativa tal
 • att skriva tal med olika baser
 • att skriva små tal med hjälp av prefix eller i potensform
 • att räkna med tal skrivna i grundpotensform

För mer ingående information kring kunskapskrav hänvisas till selma.friskola.nu

 

Filmer

Räkna med decimaltal (s.10-13 i grundkursen)

 

Negativa tal (s.15-17 i grundkursen)

 

Stora och små tal (s.210-216 i grundkursen)

 

Du hittar även en rad filmer på: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html
Filmer är kopplade till Matematikboken XYZ, men behandlar samma områden.
Bra filmer för detta område är bl.a.

Matematikboken X
kap. 1.2 Negativa tal
kap 1.4 Tal i decimalform
kap. 2.1 Multiplikation med 10,100,1000

Matematikboken Z
kap. 1.2 Negativa tal (forts.)
kap 1.3 Potenser
kap 1.4 Räkna med potenser
kap 1.5 Små tal och tiopotenser
kap 1.6  Räkna med tiopotenser

 

Boken

Blå kurs (Bas- och repetitionskurs)
Decimaler s.22
Multiplicera med 10, 100, 1000 s.23
Multiplikation med decimaltal s.24-25
Division med decimaltal s.26
Negativa tal s.27-28
Potenser s.29
Stora tal s.220
Prefix för stora tal s.221
Tiopotenser s.222
Multiplicera och dividera med tiopotenser s.223
Tal i grundpotensform s.224

Grön kurs (Grundkurs)
Tiosystemet s.8-9
Multiplikation med decimaltal s.10-11
Division med decimaltal s.12-13
Jämförpris s.14
Negativa tal s.15
Räkna med negativa tal s.16 -17
Tal i potensform s.18-19
Stora tal s.210
Prefix för stora tal s.211
Tiopotenser s.212
Räkna med tal i grundpotensform s.215
Potenser med negativ exponent s.216
Arbeta tillsammans  Sant eller falskt s.217

Röd kurs (Fördjupning för de högre betygen)
Räkna med potenser s.30-31
Multiplikation med negativa tal s.32
Division med negativa tal s.33
Blandade uppgifter med negativa tal s.34
Tal skrivna i olika baser s.35
Uppslaget 1 s.38
Soluppgift och Abelshörna s.39
Räkna med förmögenhet s.225
Prefix och potenser för små tal s.226-227
Stort och smått s.228-229

 

Testa dig själv!
Positionssystemet – matteva (Repetition åk7)
Multiplicera och dividera med decimaltal – matteva (Repetition åk7)
Placera decimaltecknet – matteva (Välj samtliga räknesätt om du känner dig säker. Tänk överslagsräkning)
Kunskapsmatrisen
Negativa tal – matteva
Grundpotensform – matteva
Potenser – matteva (välj bort kvadratrot)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *