En kommun i förfall (Ett SO/NO-projekt)

En kommun i förfall v.16-20

Hur påverkar vi vad som händer i kommunen där vi bor? Vilka delar behöver förbättras? Vem vänder vi oss till?
För att kunna genomföra ert uppdrag behöver ni lägga upp ert arbete i fyra större uppgifter: Förstudien, Nuläget, Framtiden, Påverkan (Uppdraget).

Ni ska titta på hur det ser ut nu och vad det finns för planer för området i framtiden.

Projektbeskrivning

NO-innehåll

I NO fördjupar vi oss kring de stora tekniska system som vår vardag är sammanflätad med dagligen (t.ex. Vattenförsörjning, avloppsrening, elproduktion och återvinning/avfallshantering)

I grupp försöker ni identifiera brister och problem i de tekniska system som ert område berörs av.

Enskilt fördjupar man sig i en av de ovanstående stora tekniska systemen utifrån följande punkter som stöd:

1. Identifiera och analysera ett tekniskt system
Var finns systemet?
Vad gör systemet?
Vilka använder systemet?
Vad består systemet av, dvs vilka komponenter och delsystem ingår i systemet? Samverkar systemet med andra system? mm

2. Teknikens drivkrafter
Vad fanns det för problem eller behov som ledde till systemets utveckling? Hur har systemet förändrats över tid?
Har den tekniska utvecklingen lett till några vetenskapliga framsteg?
Vad tror du om systemets framtid? mm

3. Konsekvenser
Hur har systemet påverkat vår värld tex ekologiskt, ekonomiskt, etiskt och socialt? Är utvecklingen hållbar?
Är systemet sårbart på något sätt och i så fall hur? mm

 Studiestöd

Prezi om avloppsrening och vattenverk
Vattenverk
Avloppsrening
Mer om vattenverk och reningsverk
Film om vattnets väg
Reningsverkens historia

Så kommer elen hem till dig
Mer om ställverk
Hur fungerar en transformator
Hur fungerar en generator
Transformatorstationer
Elens historia

Återvinning Stockholm
Sopor.nu – Information om sophantering och återvinning
Sophanterings historia

Statistiska centralbyrån

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *