månadsarkiv: augusti 2018

Tal åk9

Här kan du hitta checklista till kursen, filmer som ger extra träning och stöd, sidor i matematikboken,samt länkar till testa dig själv avsnitt

CHECKLISTA
Bra ord att kunna:
Talmängder, naturliga tal, hela tal, rationella tal, irrationella tal, reella tal, primtal, sammansatt tal, primfaktorer, kvadrattal, kvadratrot, Pythagoras sats, katet, hypotenusa

För E ska du kunna:

  •  sortera tal i olika talmängder
  • faktorisera tal
  •  räkna med negativa tal
  •  räkna med potenser
  •  använda sig av Pythagoras sats

För betygen högre än E ska du kunna:

  •  mer om negativa tal
  • räkna med kvadratrötter
  • mer om Pythagoras sats

För mer ingående information kring kunskapskrav hänvisas till selma.friskola.nu


Veckoplanering
Här hittar du en preliminär veckoplanering. Observera att veckorna kommer fyllas på uppifrån, vilket innebär att du hittar första veckan på terminen längst ned


Boken

Blå kurs (Bas- och repetitionskurs)
Tal s.24
Delbarhet s.25
Negativa tal s.26
Tal i potensform s.27
Tal i kvadrat s.28
Kvadratrot s.29
Pythagoras sats s.30-31
Grön kurs (Grundkurs)
Talsystemet s.8-9
Delbarhet och primtal s.10-11
Negativa tal och tal i potensform s.12-13
Tal i kvadrat  s.14
Kvadratrot s.15
Pythagoras sats s.16 -17
Problemlösning: Pythagoras sats s.18-19
Pythagoras, tal och mönster s.20-21
Prefix för stora tal s.211
Tiopotenser s.212
Räkna med tal i grundpotensform s.215
Potenser med negativ exponent s.216
Arbeta tillsammans  Sant eller falskt s.217

Röd kurs (Fördjupning för de högre betygen)
Blandat med negativa tal s.32-33
Räkna med kvadratrötter s.34-35
Problemlösning med Pythagoras s.36-37
Uppslaget 1 s.40
Soluppgift och Abelshörna s.41


Filmer

Kommer snart!


Testa dig själv!
Kunskapsmatrisen
Negativa tal – matteva
Grundpotensform – matteva
Potenser – matteva


Behöver du repetera?

Negativa tal 

Stora och små tal 

Du hittar även en rad filmer på: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html
Filmer är kopplade till Matematikboken XYZ, men behandlar samma områden.
Bra filmer för repetition är bl.a.

Matematikboken X
kap. 1.2 Negativa tal

Matematikboken Z
kap. 1.2 Negativa tal (forts.)
kap 1.3 Potenser
kap 1.4 Räkna med potenser
kap 1.5 Små tal och tiopotenser
kap 1.6  Räkna med tiopotenser

 

 

Hållbar utveckling och kemiska processer v.34-38

Hållbar utveckling och kemiska processer


Hur påverkar vi vår miljö? Vad innebär hållbar utveckling? Vilka kemiska processer påverkar vår jord på en global nivå? Detta är några av de frågor som vi kommer arbeta med under området.

Prov v.38 Fredag 21/9


Checklista
Hur påverkar vi vår miljö?
Hur transporteras ämnen i mark, luft och vatten
Vad beror de olika koncentrationerna av ämnen i mark luft och vatten av?
Hur kan vi testa vad det finns för ämnen i vår omgivning och hur de påverkar miljön
Planera och dra slutsatser från undersökningar
Presentera slutsatser och resultat för andra
Källkritisk granskning av information

Detaljerad Checklista

Reaktionsformler att kunna:

Havsförsurning och hur ozonskiktet bildas

Nitrifikation och denitrifikation (fördjupning)

Exempel på större provfråga


Litteratur och webbstöd

Repetition
Fossila bränslen – sid 93
Olja – sid 94
Bensin och diesel – sid 95
Naturgas – sid 96
Förbränning av fossila bränslen – sid 97
Etanol bättre än bensin? – sid 100
Plussidor Polymerer – sid 108
Fotosyntes och cellandning – sid 118
Fotosyntesen – sid 119
Cellandningen – sid 120
Fotosyntes och cellandning samspelar – sid 121
Kolhydrater – sid 122
Enkla sockerarter – sid 123
Salter – sid 170
Salter är jonföreningar – sid 171
Koksalt – natriumklorid – sid 172
Gips – kalciumsulfat – sid 173
Mineraler – sid 174

Kapitel 6 Hållbar utveckling (Nytt!)
Hållbar utveckling – sid 190
Innehåll – sid 191
Vårt hem jorden – sid 192
Bing Bang, stjärnor och planeter – sid 193
Blågröna bakterier – fotosyntes – sid 194
Livet anpassar sig – sid 195
Principer för en hållbar utveckling – sid 196
Sex principer – sid 197
Resurser – sid 198
Spridning – sid 199
Halter – sid 200
Tid – sid 201
Jämvikt – sid 202
Ämnens egenskaper – sid 203
Försiktighetsprincipen – sid 204
Klimat och miljö – sid 205
Den globala uppvärmningen – sid 206
Försurning av haven – sid 207
Ozonlagret – sid 208
Återvinning av avfall – sid 209
Sammanfattning 6 Vårt hem jorden – sid 210
Sammanfattning 6 Klimat och miljö – sid 211

Träna
Plussidor Livscykelanalys – sid 212
Plussidor Livscykelanalys – sid 213
Plussidor Kemikalier och kemiska ämnen – sid 214
Plussidor Konsumentprodukter och hållbar utveckling – sid 215
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys – sid 216
Uppslaget 6a Gör en miljöanalys – sid 217
Uppslaget 6b Rätt eller fel? – sid 218
Uppslaget 6b Vem har rätt? – sid 219

(Extra) https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/mark/

 


Filmer

Hållbar utveckling

Miljökemi

Fördjupning

SLI
1. Världshavens försurning.  2. Kvävets kretslopp.  3. Fosforns kretslopp.  4. Växthuseffekten och hål i ozonskiktet.  5. Växthuseffekten – Klimatförändringar och global uppvärmning.
1. http://sli.se/r/rGH8
2. http://sli.se/r/tv66
3. http://sli.se/r/sP8L
4. http://sli.se/r/w11X
5. http://sli.se/r/q8qv

PREZIS

Hållbar utveckling och globala miljöproblem: http://prezi.com/yt7hfktb2nhd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Övergödning: http://prezi.com/qlbp5noh5vy2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 


Exempel på möjliga laborationer

Fällningar vid olika pH-värden
Indikatorarter/indikatorer för pH i sjö
Påvisa tungmetaller
Testa metaller vid olika aciditet
Metallers lösningsförmåga
Sand och bly från skjutfält
Buffertlösningar(Kan vi påvisa mikroplaster med filtrering, lupp eller mikroskop)
Nedbrytning av tex hundbajspåse i uv, ljus, tumlare, vatten, olika pH, värme
Frigolit+aceton
Studsboll av stärkelse, olja, färgämne (Hur många dagar håller den sig?)