månadsarkiv: oktober 2017

Geometri v.43-50

Detta område handlar om begreppet area. Ni kommer  möta olika övningar som ska ge er möjlighet att förstå begreppet area.

Grundkursen fokuserar på areabegreppet och på hur man räknar ut arean på olika geometriska figurer. Enhetsbyten mellan olika areaenheter gås igenom med fokus på förståelse. Tillämpningar på areabegreppet finns i form av att tolka en ritning. Grundkursen avslutas med olika former av symmetri.


Checklista
När eleverna har arbetat med det här kapitlet ska de kunna:
– förklara vad area är för något (Kort förklaring)
– beräkna arean av rektanglar, parallellogram, trianglar och cirklar (Hur beräknar jag arean?)
– använda de vanligaste areaenheterna (Omvandla areaenheter online)
– använda skala och göra mätningar i en ritning (Text- och video-förklaring)
– förklara spegelsymmetri och rotationssymmetri

För betyg högre än E ska eleven kunna:
– räkna ut begränsningsyta
– räkna area på trubbvinkliga trianglar
– använda och räkna på cirkelbåge och cirkelsektor
– lösa mer sammansatta geometriska problem
– förstå och räkna med befolkningstäthet

Checklista med sidangivelser


Hjälpmedel
Formelblad
Digital formelsamling (Klicka på figur som du behöver beräkna)
Matteboken.se 


 Spellista på youtube – Geometri

SLi-filmer
Skillnaden mellan längd- och areaskala (för betyg högre än E): http://sli.se/r/w0J4


Testa dig själv
Kunskapsmatrisen

Lär dig känna igen polygoner: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/polygoner.html

Beräkna omkrets (och area): http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/omkrets_area.html 

Symmetri: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/sortera_symmetri.html

Rita symmetri: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/ritaSymmetriLarge.html

Matematiklektioner v.43 (8BF och 8MD)

Lektion torsdag och fredag:

Nedan följer en beskrivning av arbetet som ni ska göra tillsammans med vikarien under onsdag och torsdag i matematik. Var och en arbetar i sin egen takt och därför behöver ni hörlurar så att ni inte stör andra när ni arbetar.

  1. Titta på film 1  på spellista Geometri
  2. Läs igenom checklistan på http://patrik.friskola.nu/?p=409 Vad kan du? Vad behöver du träna?
  3. Arbeta med s.42-45: Begreppet area, rektanglar och andra parallellogra
  4. Matematikutmaning – Geometri!!
  5. Arbeta med s.46-49: Trianglar och cirklar

Lycka till!!

Styrning och reglering av tekniska system v.42-43

Varför behövs styrning och reglering av tekniska system? När stöter du på styrning och reglering i din vardag? Hur kan programmering hjälpa oss med styrning av ett system?
Det här och många andra frågor kommer att besvaras under detta projekt där du också kommer få programmera ett inbrottslarm och ett trafikljus, samt göra en inlämning där du analyserar ett valfritt styr- och reglersystem utifrån givna frågor.

Checklista
För betyget E ska du:
– Genomföra en enklare programmering (Uppgift 1: Trafikljus – Grundkurs)
– Kunna ge exempel på när olika typer av styrning används, som t.ex. fjärrstyrning, följdstyrning och tidsstyrning.
– Koppla ihop ett programmerat larm med en elektronisk lösning för larmet
– Kunna resonera kring programmeringens betydelse för styr- och reglerteknik
– Kunna skilja på styrning och reglering av ett tekniskt system, samt kunna ge exempel på en av dem
– Visa kännedom om de begrepp som används när man beskriver styrning och reglering av    tekniska system

För betyg högre än E ska du:
– Genomföra och redovisa programmeringsuppgift 2 (Inbrottslarm) och 3 (Trafikljus – Fördjupning).
– Kunna beskriva hur styrning och reglering av ett tekniskt system går till på ett välutvecklat sätt
– Visa god kännedom av de begrepp som används för att beskriva styrning och reglering av tekniska system
– Kunna avgöra vilken typ av styrning som används i ett styrsystem eller styr- och reglersystem.
– Kunna analysera mer komplexa styr- och reglersystem (styr- och reglercykeln).
– Kunna resonera kring programmeringens betydelse för tekniska system.

Inlämningar och redovisningar
1. Programmeringsuppgift 1: Trafikljus – Grundkurs (Om man väljer att arbeta med programmeringsuppgift  2 eller 3 kan man strunta i uppgift 1)
2. Programmeringsuppgift 2: Inbrottslarmet
3. Programmeringsuppgift 3: Trafikljus – Fördjupning
4. Koppla ihop det programmerade larmet med ett elektroniskt (Görs på en av lektionerna)
5. Analys av ett valfritt styr- och reglersystem enligt givna frågor (Länk)

Uppgift 1,4 och 5 är obligatoriska för att kunna nå betyget E. För att ha möjlighet att nå de högre betygen behöver man arbeta med någon av uppgift 2 eller 3 också 

Patrik Förklarar

 

Koda.nu (Samtliga videolektioner om koda.nu)

Litteratur
Lektionsanteckningar, Styr- och reglerhäftet, Spelprogrammeringslektioner på youtube