månadsarkiv: maj 2017

Bråk och procent v.16-21

Bråk och Procent v.16-21

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:

– vad ett bråk är
– skriva ett bråk i bråkform och blandad form
– jämföra storleken på olika bråk
– räkna ut en viss del av ett antal
– addera och subtrahera bråk med olika nämnare
– skriva om bråk till decimalform
– växla mellan procentform, bråkform och decimalform
– räkna ut hur mycket en viss procent av något är
– räkna enklare procentuppgifter med huvudräkning

Vi kommer också fördjupa oss med:
– om bråk, volym och vikt
– om bråk, förhållande och proportioner
– att räkna ut det nya värdet direkt vid procentuell förändring
– mer om att räkna med procent

Spellista på youtube

Digital träning
Kunskapsmatrisen

Bråkbitar på nätet

Uppskatta storlek på bråk

Förkortning och förlängning av bråk

Träna procent-, bråk- och decimalform

Öva procenträkning (Välj bland olika uttryck och räknesätt för att få ut rätt svar)

Öva procenträkning (Välj lösningsmetod själv)

Genomgång ”Förkortning och förlängning ”(Matteboken.se)

Genomgång ”Andelen av det hela” (Matteboken.se)

Genomgång ”Räkna med procent” (Matteboken.se)

 

En kommun i förfall (Ett SO/NO-projekt)

En kommun i förfall v.16-20

Hur påverkar vi vad som händer i kommunen där vi bor? Vilka delar behöver förbättras? Vem vänder vi oss till?
För att kunna genomföra ert uppdrag behöver ni lägga upp ert arbete i fyra större uppgifter: Förstudien, Nuläget, Framtiden, Påverkan (Uppdraget).

Ni ska titta på hur det ser ut nu och vad det finns för planer för området i framtiden.

Projektbeskrivning

NO-innehåll

I NO fördjupar vi oss kring de stora tekniska system som vår vardag är sammanflätad med dagligen (t.ex. Vattenförsörjning, avloppsrening, elproduktion och återvinning/avfallshantering)

I grupp försöker ni identifiera brister och problem i de tekniska system som ert område berörs av.

Enskilt fördjupar man sig i en av de ovanstående stora tekniska systemen utifrån följande punkter som stöd:

1. Identifiera och analysera ett tekniskt system
Var finns systemet?
Vad gör systemet?
Vilka använder systemet?
Vad består systemet av, dvs vilka komponenter och delsystem ingår i systemet? Samverkar systemet med andra system? mm

2. Teknikens drivkrafter
Vad fanns det för problem eller behov som ledde till systemets utveckling? Hur har systemet förändrats över tid?
Har den tekniska utvecklingen lett till några vetenskapliga framsteg?
Vad tror du om systemets framtid? mm

3. Konsekvenser
Hur har systemet påverkat vår värld tex ekologiskt, ekonomiskt, etiskt och socialt? Är utvecklingen hållbar?
Är systemet sårbart på något sätt och i så fall hur? mm

 Studiestöd

Prezi om avloppsrening och vattenverk
Vattenverk
Avloppsrening
Mer om vattenverk och reningsverk
Film om vattnets väg
Reningsverkens historia

Så kommer elen hem till dig
Mer om ställverk
Hur fungerar en transformator
Hur fungerar en generator
Transformatorstationer
Elens historia

Återvinning Stockholm
Sopor.nu – Information om sophantering och återvinning
Sophanterings historia

Statistiska centralbyrån