månadsarkiv: april 2017

Fördjupning och upphämtning v.14

Under v.14 kommer ni ha möjlighet att fördjupa er i ämnesområden som vi arbetat med eller jobba ikapp i områden där ni har rester. Om man har rester från ett tidigare område behöver man jobba med detta .

Nedan följer ett antal fördjupningar som du kan välja mellan:

1. Filmen.

I följande film presenteras ett klurigt problem. Din uppgift är att förklara vad som händer i filmen.  Efter filmen följer ett par länkar som kan hjälpa dig i förklaringen (Obs! Svår fördjupning).

Länk 1
Länk 2
Länk 3
Inlämning: En förklaring av vad som sker på filmen på 1 A4-sida

2. Gymnasieförberedande beräkningsfysik
Under det senaste området ”Tryck och densitet” jobbade vi litegrann med beräkningar, men under denna fördjupning kommer ni få möjligheten att pröva svårare beräkningsövningar.
Börja med länken nedan:
Densitet och tryck – beräkningar

Inlämning: Övningar som görs under lektionstid

3. Ytterligare ett miljöproblem.
Under ”Surt och basiskt” pratade vi om miljöproblemet försurning utifrån Orsak-Påverkan-Åtgärd. I denna fördjupning väljer du ett annat miljöproblem som du berättar om utifrån samma punkter. Vad är orsaken? Hur påverkar det miljö och individ? Vad kan vi göra åt det?

Välj mellan följande problem:
– Den globala uppvärmningen
– Uttunningen av ozonlagret
– Utarmning av den biologiska mångfalden
Inlämning:1-2 A4-sidor

4. Östersjön
ösjön
I denna fördjupning ska du berätta om varför Östersjön är ett så känsligt hav och vad det får för följder för de organismer som lever där.
Inlämning:1-2 A4-sidor