månadsarkiv: februari 2017

Surt och Basiskt v.2-8

Under detta område kommer vi först repetera kunskaperna kring atomer och joner. Därefter kommer vi arbeta med begrepp som syra, bas, pH, neutralisation, buffert och försurning. Under området kommer vi också att ha två schemabrytande temadagar kring miljö och hållbar utveckling.

I detta inlägg kan du som elev hitta länkar till sidorna i kemiboken som mp3-filer, ordlista, checklista, spellistor på youtube som går igenom de vanligaste begreppen, länkar till SLi-filmer och länkar till övningar och frågor där du kan träna det som du har lärt dig.

För att kunna förstå området syror och baser är det bra med en grundläggande förståelse kring begreppen atomer, joner och kemiska föreningar. Vi kommer repetera dessa begrepp under de första veckorna för att sedan gå över till syror och baser

Under v.8 (7BF och 7NV på torsdag, 7GP och 7MD på fredag)kommer eleverna ha ett prov på surt och basiskt (motsvarar s.64-70, 73, 162-169, samt s.177 i kemiboken).

SURT OCH BASISKT V.2-8

s. 64-70 Grundläggande fakta om syror och baser (E-nivå):
Syror och baser 1 – sid 64
Neutral lösning – sid 65
Syror är vanliga – sid 66
SIV-regeln – sid 67
Baser är inte så vanliga – sid 68
Svaga baser – sid 69
Åtgärder – sid 70

s.162-169 Syror och  Baser 2 (För betygen högre än E):
Joner s.162
Positiva joner – sid 163
Negativa joner – sid 164
Jonbindning – sid 165
Syror och baser 2 – sid 166
Stark och svag syra – sid 167
Baser – sid 168
Neutralisation – sid 169

Sammanfattningar:
Sammanfattning  Syror och baser 1 – sid 73 , Sammanfattning  Syror och baser 2 – sid 177

Ord- och Checklista
Checklista
Ordlista
Kemiska beteckningar

Spellista på youtube (Filmerna i slutet är för kemi 1 på gymnasiet, vilket innebär att den går igenom många delar med fördjupat än vad man behöver kunna i åk7)

 

Filmer på SLi
Kemiska föreningar: http://sli.se/r/rmps

Vardagsexperiment med syror (basnivå): http://sli.se/r/zdTk

Neutalisation: http://sli.se/r/zFm6

Syra- och basreaktioner (gammal film, något svårare): http://sli.se/r/zwX6

 

Testa dig själv!
Spel där du testar dina kunskaper om syror och baser (tre nivåer): http://www.elevspel.se/amnen/kemi/1633-syror-och-baser.html

Begrepps- och ordkunskap kring syror och baser: https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser.3985872.html

Instuderingsuppgifter (E-nivå): https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3Rk5iMjQ5ZFN5SmM

Instuderingsuppgifter på del 2: Syror och Baser (s.188 i kemiboken): Uppslaget 5b Beskriv och förklara