månadsarkiv: januari 2017

Lektion: Fredag 27/1 Surt och Basiskt

Detta inlägg gäller framförallt 7BF för deras lektion på fredag 27/1, men uppgifter och filmer kan hjälpa alla som vill känna sig ännu mer förberedda inför detta område.

1. Titta på inledande föreläsning:

2.  Använd föreläsningen och/eller s.64-69, 162-165  i kemiboken för svara på följande frågor i ett google drive-dokument:

a) Vad är en jon?
b) Vad är pH?
c) Vad gör en indikator?
d) Ge två exempel på egenskaper hos en syra?
e) Ge två exempel på egenskaper hos en bas?

3.  Diskutera i par.  Vilka ämnen och kemikalier mm som ni har hemma tror ni har ett surt pH (dvs under pH7)? Vilka ämnen och kemikalier mm hemma tror ni har ett basiskt pH?

4. Läs s.166-169 och svara på frågorna på sidorna

5.  Om tid blir över:  Arbeta med Syra- och basspelet. Börja på nivå 1. Testa vad du kan just nu… http://www.elevspel.se/amnen/kemi/1633-syror-och-baser.html

Geometri v.2-7

Detta område handlar om att uppskatta och mäta vinklar, att kunna namnge olika trianglar och fyrhörningar efter deras egenskaper vad gäller vinklar och sidor. Vi kommer även arbeta med omkrets av trianglar, fyrhörningar och cirklar, samt fördjupa oss i begreppet skala. Begreppet Area kommer att beröras, men kommer i huvudsak behandlas under år 8.

Alla elever har fått inloggning till webbportalen kunskapsmatrisen.se. Här kan eleverna träna på uppgifter utifrån kunskapsnivå, titta på filmade genomgångar mm. Allt är också kopplat till sidor i deras matematikböcker för att det ska vara lätt att gå tillbaka och repetera om det är moment man är osäker på. Elever som har glömt sitt lösenord kan skicka efter ett nytt här: Återställ lösenord

Checklista
När eleverna har arbetat med det här området ska de kunna:

För E
– uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
– använda gradskiva
– räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
– namnge vinklar
– beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
– mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
– räkna med skala.

För betyg högre än E
– beräkna vinklar i geometriska figurer, där lösningen inte är uppenbar
– area på rektangel, kvadrat och trianglar.
– Beräkna vinklar, omkrets och area på andra polygoner än parallellogram och trianglar
– kunna använda ovanstående kunskaper i svårare problemlösning

Checklistan som pdf: https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3NFlTTVhVR3dlQWc

Utökad checklista, med detaljförklaringar och exempel: https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3V2tFeFQ5X2lxZU0

 Spellista på youtube

 

SLi-filmer

Skillnaden mellan längd- och areaskala (för betyg högre än E): http://sli.se/r/w0J4

 

Testa dig själv

Lär dig känna igen polygoner: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/polygoner.html

Mät vinklar: http://www.webbmagistern.se/gradskivan1_08.html

Mät vinklar 2: http://www.webbmagistern.se/vinkelmaskin08.html

Uppskatta vinklar: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/uppskattavinkel.html

Beräkna vinklar i en triangel: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/triangelnsVinklar.html

Beräkna omkrets (och area). För grundträning väljer du att arbeta med omkrets på endast trianglar, rektanglar och cirkel. För fördjupad träning väljer du även area och samtliga geometriska figurer: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/omkrets_area.html