månadsarkiv: november 2016

Ma-lektion 7md (18/11)

1. Film 1: 

Läraren tar upp de olika föremålen på katedern och eleverna får komma fram och titta på dem.

2. Diskutera och skriv ned svaren på uppgiften som gavs i film 1.

3. Film 2 (Genomgång viktenheter)

4. Eget arbete. Arbeta i boken på avsnitt ”Enheter och prefix”. (Grön kurs om du känner dig osäker. Direkt på diagnos om du känner dig säker på området och det vi gått igenom hittills)

NO-lektion 7BF (fredag 18/11)

De två tidigare lektionerna har ni arbetat med begrepp som rör elektricitet och sett en inledande film.  Denna lektion kommer ni arbeta vidare med dessa begrepp och titta på ytterligare filmer.

Uppgift 1: Viktiga begrepp som kom upp i filmen förra lektionen och som man kommer behöva förstå under detta område är bl.a :

Ström, strömstyrka, spänning, motstånd, elektroner, sluten krets, statisk elektricitet, kortslutning.

Använd fysikboken och den du sitter bredvid för att skriva ned en förklaring till begreppen ovan.

Uppgift 2: Titta på de två filmerna nedan  och skriv en text på minst en halv A4 som sammanfattar de viktigaste från filmerna. Du får gärna rita bilder eller skriva på datorn.

Uppgift 3: Läs s.164-171 och svara på frågorna 1-6 under ”Kan du?”på s.182