månadsarkiv: augusti 2016

Ekologi år7 v.34-38

Under 5 veckor kommer vi arbeta med ekologi och etologi dvs hur levande organismer samverkar med varandra i olika livsmiljöer. Hur olika djurs beteende är och påverkas av hur de lever.

Uppgift: Ni ska välja ett valfritt djur och beskriva dess levnadsmiljö och beteende. Hur det samverkar med andra organismer och hur det påverkas av miljön.  Arbetet ska redovisas digitalt t.ex. genom att använda google presentationer eller prezi, samt vid en muntlig redovisning.

Det kommer också en skriftlig  redovisning via ett mindre prov på sidor i biologiboken, föreläsningsanteckningar och det ni har lärt er om ert eget djur

Vad ska jag skriva om mitt djur och ekosystem?

1.Beskriv ekosystemet. Vart förekommer det geografiskt? Vad är speciellt för det ekosystemet? Vilka djurarter förekommer där? Ge exempel på en näringskedja i ditt ekosystem där ditt djur finns med.

2.Berätta om ditt djur enligt frågorna på projektpappret

biosfär

 

Planering (preliminär) 

Planeringen kan komma att förändras något och skilja sig från klass till klass.

V. 34  Intro: Ekologi och etologi.  Vi tittar på filmen ”Klassifikation av levande ting (Vi lär oss om)”
Föreläsning om ekologi och ekosystem, samt presentation av den egna uppgifte
v. 35-36 Eget arbete, samt föreläsning om djurs beteende
v. 37  Eget arbete, samt att vi påbörjar redovisningarna
v. 38  Redovisningar
v. 39  Prov
Lässchema med sidor i biologiboken (rubrikerna länkar till ljudfiler på boken):

V.34-39

Fotosyntes och cellandning – sid 96
Som används vid cellandningen och tillväxt – sid 97
Djur och svampar har cellandning men inte fotosyntes – sid 98

Äta och ätas – sid 99
Näringskedja – sid 100
Näringspyramid – sid 101
Parasiter – sid 102
Försvar – sid 103
Kamouflage och mimikry – sid 104

Konkurrens och samarbete – sid 105
Växter konkurrerar om ljus och vatten – sid 106
Djur har ofta revir – sid 107
Samarbete – sid 108
Flock med ledare – sid 109
Symbios är nära samarbete mellan olika arter – sid 110
Sammanfattning 2 – sid 111

 

Länkar

Stödfrågor till det egna arbetet: https://goo.gl/zgbcQW

Etologilänkar: https://docs.google.com/document/d/1jnclCdvtm5FSEw6l3YZRc-JffJ6uOiuu2sgSixXJL7g/edit?usp=sharing

Checklista inför redovisning och prov: https://docs.google.com/document/d/1xOoC6CF9yWa5rnlNThVPMeVbmxtkdX6Rkh3oh-C6aOk/edit?usp=sharing

Ordlista med kortare förklaring: https://goo.gl/vEZHdg

Utökad ordlista med utförligare förklaringar: https://goo.gl/t3Cjl3

Här hittar du ljudfiler på Biologibokens texter. Kolla på planeringen för att se vilka sidor som gäller:  https://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Biologi/Baslaromedel/Biologi-Direkt/Lyssna-mp3-filer/

Spellista på youtube kring djurs beteende och ekologi:   https://goo.gl/HTSe5Y

Filmer på SLi:

Klassifikation av levande ting (Vi lär oss om)

http://sli.se/r/q8Hx

Vårt djuriska arv – Del 1 Signaler och kommunikation