månadsarkiv: februari 2016

Miljökemi (år9): Länkar och läsanvisningar

LÄSANVISNINGAR
Kemiboken
– Försurning s.126, 129
– Övergödning s.102 – 104
– Ozonskiktet s.58 – 59
– Marknära ozon s.58 – 59
Biologiboken
– Försurning s.194 – 195
– Övergödning s.198 – 200
– Ozonskiktet s.192 – 193
– Marknära ozon s.196
 
SLI.SE
För att kunna titta på filmerna måste man ha skapat ett användarkonto på sli.se först.
1. Världshavens försurning.  2. Kvävets kretslopp.  3. Fosforns kretslopp.  4. Växthuseffekten och hål i ozonskiktet.  5. Växthuseffekten – Klimatförändringar och global uppvärmning.
1. http://sli.se/r/rGH8
2. http://sli.se/r/tv66
3. http://sli.se/r/sP8L
4. http://sli.se/r/w11X
5. http://sli.se/r/q8qv

 

PREZIS

Hållbar utveckling och globala miljöproblem: http://prezi.com/yt7hfktb2nhd/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Övergödning: http://prezi.com/qlbp5noh5vy2/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 

 

YOUTUBE

Hållbar utveckling: https://youtu.be/V6SCVB7aJ5E?list=PLl44FOL15kHEkADk_RWybL-U3-QQxQDgf

Miljökemihttps://youtu.be/jdY5CKowtIw?list=PLl44FOL15kHE1SEgxGMkwQmNI3Z2AXyGU

 

TEMA: HÅLLBAR UTVECKLING

UPPDRAGET

regnskog

Under 2 dagar ska ni samla in information om de globala problem som orsakas av människans utnyttjande av resurser och användning av biff, bil och bostad.

LÄNKAR TILL ANVÄNDBAR INFORMATION

Ekologiska fotavtryck  (Bra sammanfattning från WWF)

Rösta på hur du tycker att världens ledare ska prioritera

Hungerstatistik från FN

DN artikel om trendbrott i Brasiliens skogsskövling

Spellista om hållbar utveckling

Lättare fakta om öknar

Kort artikel om varför ökenspridning är ett allvarligt hot