månadsarkiv: november 2015

Lektion: Genetik och genteknik

1. Genetikbegrepp (E-nivå inför förhöret på fredag) . Gör en ordlista över följande ord och skriv ned en kortfattad förklaring av respektive begrepp

 • Kromosom
 • DNA
 • Gen
 • Aminosyror
 • Mitos
 • Meios
 • Dominanta gener
 • Recessiva gener
 • Mutation
 • GMO
 • Kloning
 • Hybrid-DNA
 • Genterapi
 • Stamceller

 

2. Titta på klippethttp://sli.se/r/v06C?t=1m22s&e=2m15s

a) Under 2 min skriver du ned så många anledningar du kan till att ”the human genom -project” kartläggningen av människans gener förändrade världen och vetenskapen.

b) Jämför din lista med bänkgrannen. Komplettera era listor som att de är likadana. Under 10 min arbetar ni gemensamt för att förklara och motivera er lista . Skriv ganska kortfattat.

c) Helklassrunda. Varje bänkpar berättar om en anledning som står på deras lista.

 

3. Exempel på hur detta kan användas:

Klipp 1: http://sli.se/r/v06C?t=2m50s&e=7m10s

Klipp 2: http://sli.se/r/smBQ

4.  Proteinsyntes. Vår gener är kod som bestämmer hur de flesta av våra viktigaste proteiner ska tillverkas, men hur går det till och varför kan ett fel i kodningen bli så allvarligt.

a) Läs s.371 i boken en gång till och diskutera med bänkgrannen. Skriv ned kortfattad beskrivning av hur proteinsyntes går till i våra ribosomer.

b) Titta på följande klipp från 01:55-02:59. Skriv ned en förklaring till varför insertion och radering (deletion) kunde vara så farliga mutationer.

5. Om det blir tid över….Arbeta med de gröna frågorna i slutet på varje avsnitt från s.367-383 och förhör varandra muntligt