månadsarkiv: april 2015

Lektion 1: Människokroppen

1. Titta på filmen: ”The Human Body in Numbers”. Anteckna intressanta fakta. Var det något som förvånade er?

2. Film 2: En introduktion…

3. Vad behöver en cell kunna göra? Diskutera i bänkparen efter 1 minuts enskild reflektion.

4. Film 3: Cellens uppgifter

5. Hur stämde era tankar överens med det som togs upp i filmen. Använd pappret om cellen för att fylla i några av cellens viktigaste uppgifter.

6. Film 4 och 5: Kroppens organisationsnivåer

7. Gör en skiss över kroppens organisationsnivåer

8. Om det blir tid över läser/tjuvar ni s.240-247 i biologiboken

Lektion 2 (8NV2): Andningen

1. Nu har vi kommit till nästa organsystem, nämligen andningen.

2.  Enskild reflektion 1 min följt av pardiskussion i bänkparen utifrån uppgiften på filmen. Helklassdiskussion där minst 4 bänkpar får berätta hur de tänkte.

3. Titta på filmen ” Andning och lungor (Vi lär oss om)”. Anteckna begrepp som du tycker verkar viktiga och ord/begrepp som är nya för dig i ordlistan.

Skärmavbild 2015-04-28 kl. 23.30.55

4.  Vad var gasutbytet för något? Diskutera i bänkparen i 2 min och skriv ned en kort förklaring. Kort genomgång i helklass (2-3 bänkpar). Om ni är osäkra…titta på filmen igen från 05:21 – ca 06:20′

5. Använd bilden på lungblåsor/alveoler för att beskriva gasutbytet. Ni får samarbeta.

6. Tjuva sidorna om andningsorganen i biologiboken.

7. Frivillig fördjupning: Bra, men lite svår genomgång av gasutbytet på hög nivå 🙂