månadsarkiv: januari 2015

Lektion 1: Organisk kemi (Alkoholer)

 

1. Repetition. Börja med att titta på filmen nedan som repeterar det vi hittills pratat om kring alkoholer

2. Vad kan vi? Klicka på bilden nedan för att komma till den länkade webbsidan och läs igenom faktatexten. Diskutera frågorna längst ned på webbsidan i bänkparen och kolla sedan om ni hade rätt. Skriv ned svaret på frågorna ni inte kunde i skrivboken.

Skärmavbild 2015-01-27 kl. 13.40.57

3.  a) Diskussionsuppgift. Titta på filmen nedan.

b) Reflektera enskilt i 1 min. Diskutera sedan svaren med de 2-3 närmast bänkgrannarna (5 min).

c) Skriv ned en sammanfattning av dina iakttagelser och de slutsatser du kunde dra efter att ha tittat på laborationen.

4. Om det blir tid över….Arbeta med frågorna på s.175

Lektion 2: Organisk kemi (organiska syror och estrar)

 

1. Intro. Börja med att titta på denna film från Studi.se som intro till avsnittet

2. Studera mera! Klicka på bilden nedan för att komma till den länkade webbsidan och läs igenom faktatexten eller tjuva texten på s.175-177. Gör uppgift 3-5 på s.177

Skärmavbild 2015-01-27 kl. 13.40.57

3. Gruppuppgift (20 min).  Varje bänkpar väljer någon av nedanstående syror som ni fördjupar er om. Varje grupp ska lämna in en handskriven sida med följande innehåll om varje syra: Namn, molekylformel, strukturformel, egenskaper, vanliga användningsområde (använd mobil eller dator för att leta information).

Välj mellan följande syror: Metansyra (Myrsyra), Etansyra (ättiksyra), Butansyra (smörsyra), Oxalsyra, Mjölksyra, Äppelsyra, Citronsyra, Askorbinsyra, Acetylsalicylsyra

4. Intro: Estrar (Om det finns tid kvar…) Titta på filmen nedan som intro till avsnittet om estrar

5. Studera mera! Klicka på bilden nedan för att komma till den länkade webbsidan och läs igenom faktatexten eller tjuva texten om estrar.  Om du inte tjuvade texten gör du istället frågorna i slutet på avsnittet.

Skärmavbild 2015-01-27 kl. 13.40.57