månadsarkiv: november 2014

Lektion för 8md torsdag 27/11

Under följande lektion är det viktigt att stanna upp och reflektera och sedan diskutera när det är dessa moment i upplägget nedan. Det är inte säkert att ni hinner alla punkter under lektionstiden, men det är bra om ni hinner till punkt 6 i alla fall.

1. Diskussionsövning 1. Titta på film 1 (Skriv ned frågorna som nämns i filmen i din skrivbok)

 

2. Reflektera över frågorna enskilt i 1 min. Diskutera svaren med de 2-3 närmast bänkgrannarna (5 min).

3. Titta på film 2 med svaren på frågorna. Hur gick det för er?

4. Diskussionsövning 2. Titta på film 3: http://youtu.be/T4hlO6xp9gI

5. Reflektera enskilt i 1 min. Gå vidare till s.90-92 i Fysikboken. Diskutera en förklaring på uppgiften tillsammans i samma grupp som tidigare (10 min för 5 och 6 tillsammans).

6. När ni är överens om en förklaring skriver och ritar samtliga i gruppen den i sina anteckningsböcker.

7. Decibellaborationen. Följ anvisningarna på laborationsinstruktionerna. Här är det bra om ni sprider ut er i kontoren, så att ni inte stör varandra.

8. Läs s.92-93 och arbeta med uppgifterna på s.93 om det blir tid över