Alla inlägg av Patrik Bergman

Fördjupning och upphämtning v.14

Under v.14 kommer ni ha möjlighet att fördjupa er i ämnesområden som vi arbetat med eller jobba ikapp i områden där ni har rester. Om man har rester från ett tidigare område behöver man jobba med detta .

Nedan följer ett antal fördjupningar som du kan välja mellan:

1. Filmen.

I följande film presenteras ett klurigt problem. Din uppgift är att förklara vad som händer i filmen.  Efter filmen följer ett par länkar som kan hjälpa dig i förklaringen (Obs! Svår fördjupning).

Länk 1
Länk 2
Länk 3
Inlämning: En förklaring av vad som sker på filmen på 1 A4-sida

2. Gymnasieförberedande beräkningsfysik
Under det senaste området ”Tryck och densitet” jobbade vi litegrann med beräkningar, men under denna fördjupning kommer ni få möjligheten att pröva svårare beräkningsövningar.
Börja med länken nedan:
Densitet och tryck – beräkningar

Inlämning: Övningar som görs under lektionstid

3. Ytterligare ett miljöproblem.
Under ”Surt och basiskt” pratade vi om miljöproblemet försurning utifrån Orsak-Påverkan-Åtgärd. I denna fördjupning väljer du ett annat miljöproblem som du berättar om utifrån samma punkter. Vad är orsaken? Hur påverkar det miljö och individ? Vad kan vi göra åt det?

Välj mellan följande problem:
– Den globala uppvärmningen
– Uttunningen av ozonlagret
– Utarmning av den biologiska mångfalden
Inlämning:1-2 A4-sidor

4. Östersjön
ösjön
I denna fördjupning ska du berätta om varför Östersjön är ett så känsligt hav och vad det får för följder för de organismer som lever där.
Inlämning:1-2 A4-sidor

Tryck och densitet v.10-14

Tryck och densitet v.10-14
– Om en knappnål av metall sjunker när du släpper den i vattnet, hur kan det då komma sig att en järnbåt lastad med sten inte sjunker?

Under området kommer vi arbeta med denna och många liknande frågor. Ni kommer lära er om begrepp som bl.a. Arkimedes princip, densitet, volym och tryck i vätskor och gaser. Vi kommer börja området med en fördiagnos kring begrepp som t.ex kraft.

I detta inlägg kan du som elev hitta länkar till sidorna i fysikboken som mp3-filer, ordlista, checklista, spellistor på youtube som går igenom de vanligaste begreppen, länkar till SLi-filmer och länkar till övningar och frågor där du kan träna det som du har lärt dig.

Under v.13 kommer ett prov på Tryck och densitet(motsvarar s.30-33,40-47, 114-125 i fysikboken.

Tryck och densitet v.10-14
Materia och densitet – sid 30
Materia och densitet – sid 31
Materia och densitet – sid 32
Sammanfattning 2 – sid 33

Värme – sid 40
Värme – sid 41
Temperatur – sid 42
Temperatur – sid 43
Temperatur – sid 44

Kraft och tryck – sid 108
Kraft och tryck – sid 109
Kraft – sid 110   (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 111 (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 112 (rep. från tidigare områden)
Kraft – sid 113 (rep. från tidigare områden)
Tryck – sid 114
Tryck – sid 115
Tryck – sid 116
Tryck – sid 117
Tryck – sid 118
Sammanfattning 6 – sid 119
Plussidor – sid 120
Plussidor – sid 121
Uppslaget 6 – sid 122
Uppslaget 6 – sid 123

Ord- och checklistor
Checklista
Ordlista

Spellista på Youtube

 

Filmer på SLi
Om Luft (och hur det kommer sig att vi kan flyga)

Om tryck i vätskor och gaser

Mer om tryck

Om materians egenskaper 

 

Testa dig själv
Instuderingsfrågor

Algebra v.10-14

Algebra och ekvationer v.10-14

Algebra är ett kraftfullt verktyg inom matematiken.  Under detta område kommer lära oss nyttan med nyttan med att använda detta verktyg vid problemlösning, beskrivning av mönster och generaliseringar.
Under v.11 kommer vi genomföra en digital diagnos. V.13 så är det prov i algebra och ekvationer.

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:
– lösa ekvationer
– skilja mellan ett uttryck och en ekvation
– tolka uttryck skrivna med variabler
– förenkla uttryck
– lösa problem med hjälp av ekvationer

Vi kommer också fördjupa oss med:
– mer om problemlösning med hjälp av ekvationer
– mer om uttryck och värdet av ett uttryck
– att beskriva ett mönster med hjälp av ett uttryck

Spellista på youtube

 

Digital träning
Kunskapsmatrisen

Beräkna värdet av ett uttryck

Lös ekvationer (steg för steg)

Ekvationsspel (Skjut ned den räkneoperation som ska göras)

Lektion NO 7BF: To 16/3

Uppgifter till NO-lektion för 7BF på torsdag 16/3 

1. Börja med film: http://sli.se/r/rsNx (Om tryck och krafter i vatten)

2. Repetera s.115-116 i fysikboken.

3. Diskutera följande fråga 2 och 2 i bänkparen:
Om en dykare dyker ned på 10m djup, vart är trycket störst? På magen (undersidan) eller ryggen (ovansidan) (se bild).
IMG_0210

4. Titta på följande youtube-klipp om tryck i vätskor:

5. Gå till ”Gör en laboration” -övningen på s.122 i fysikboken. Läs igenom instruktionerna. Diskutera fyra och fyra. Rita upp hur ni tror vattenstrålarna kommer se ut i er anteckningsbok (OBS! Alla i gruppen ska rita upp i sin bok)

6. Om det blir tid över arbetar ni med ”Fundera mera”-frågorna på s.122.

Lektion tisdag 7/3 NO 7 GP: Tryck och densitet

Detta inlägg gäller framförallt 7GP för deras lektion på Tisdag 7/3, men uppgifter och filmer kan hjälpa alla som vill känna sig ännu mer förberedda inför detta område

1. Titta på film om tryck (Skriv upp ord och begrepp som du inte förstår):
http://sli.se/r/qBJD

2. Varje bänkpar/trio skriver upp 2 frågor som man tycker besvaras i filmen. De får vara hur svåra som helst, men man måste kunna hitta svaren i filmen.

3.Varje grupp läser upp sin svåraste fråga. Övriga grupper svarar på den i sitt NO-block.

4. Läs s.114-118. Svara på frågorna på s.118

5. Fördjupning för de som hinner:
Läs s.120-121. Svara på ”Fundera mera” på s.122, samt ”Räkna med tryck” på s.123

Surt och Basiskt v.2-8

Under detta område kommer vi först repetera kunskaperna kring atomer och joner. Därefter kommer vi arbeta med begrepp som syra, bas, pH, neutralisation, buffert och försurning. Under området kommer vi också att ha två schemabrytande temadagar kring miljö och hållbar utveckling.

I detta inlägg kan du som elev hitta länkar till sidorna i kemiboken som mp3-filer, ordlista, checklista, spellistor på youtube som går igenom de vanligaste begreppen, länkar till SLi-filmer och länkar till övningar och frågor där du kan träna det som du har lärt dig.

För att kunna förstå området syror och baser är det bra med en grundläggande förståelse kring begreppen atomer, joner och kemiska föreningar. Vi kommer repetera dessa begrepp under de första veckorna för att sedan gå över till syror och baser

Under v.8 (7BF och 7NV på torsdag, 7GP och 7MD på fredag)kommer eleverna ha ett prov på surt och basiskt (motsvarar s.64-70, 73, 162-169, samt s.177 i kemiboken).

SURT OCH BASISKT V.2-8

s. 64-70 Grundläggande fakta om syror och baser (E-nivå):
Syror och baser 1 – sid 64
Neutral lösning – sid 65
Syror är vanliga – sid 66
SIV-regeln – sid 67
Baser är inte så vanliga – sid 68
Svaga baser – sid 69
Åtgärder – sid 70

s.162-169 Syror och  Baser 2 (För betygen högre än E):
Joner s.162
Positiva joner – sid 163
Negativa joner – sid 164
Jonbindning – sid 165
Syror och baser 2 – sid 166
Stark och svag syra – sid 167
Baser – sid 168
Neutralisation – sid 169

Sammanfattningar:
Sammanfattning  Syror och baser 1 – sid 73 , Sammanfattning  Syror och baser 2 – sid 177

Ord- och Checklista
Checklista
Ordlista
Kemiska beteckningar

Spellista på youtube (Filmerna i slutet är för kemi 1 på gymnasiet, vilket innebär att den går igenom många delar med fördjupat än vad man behöver kunna i åk7)

 

Filmer på SLi
Kemiska föreningar: http://sli.se/r/rmps

Vardagsexperiment med syror (basnivå): http://sli.se/r/zdTk

Neutalisation: http://sli.se/r/zFm6

Syra- och basreaktioner (gammal film, något svårare): http://sli.se/r/zwX6

 

Testa dig själv!
Spel där du testar dina kunskaper om syror och baser (tre nivåer): http://www.elevspel.se/amnen/kemi/1633-syror-och-baser.html

Begrepps- och ordkunskap kring syror och baser: https://glosor.eu/ovning/syror-och-baser.3985872.html

Instuderingsuppgifter (E-nivå): https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3Rk5iMjQ5ZFN5SmM

Instuderingsuppgifter på del 2: Syror och Baser (s.188 i kemiboken): Uppslaget 5b Beskriv och förklara

 

Lektion: Fredag 27/1 Surt och Basiskt

Detta inlägg gäller framförallt 7BF för deras lektion på fredag 27/1, men uppgifter och filmer kan hjälpa alla som vill känna sig ännu mer förberedda inför detta område.

1. Titta på inledande föreläsning:

2.  Använd föreläsningen och/eller s.64-69, 162-165  i kemiboken för svara på följande frågor i ett google drive-dokument:

a) Vad är en jon?
b) Vad är pH?
c) Vad gör en indikator?
d) Ge två exempel på egenskaper hos en syra?
e) Ge två exempel på egenskaper hos en bas?

3.  Diskutera i par.  Vilka ämnen och kemikalier mm som ni har hemma tror ni har ett surt pH (dvs under pH7)? Vilka ämnen och kemikalier mm hemma tror ni har ett basiskt pH?

4. Läs s.166-169 och svara på frågorna på sidorna

5.  Om tid blir över:  Arbeta med Syra- och basspelet. Börja på nivå 1. Testa vad du kan just nu… http://www.elevspel.se/amnen/kemi/1633-syror-och-baser.html

Geometri v.2-7

Detta område handlar om att uppskatta och mäta vinklar, att kunna namnge olika trianglar och fyrhörningar efter deras egenskaper vad gäller vinklar och sidor. Vi kommer även arbeta med omkrets av trianglar, fyrhörningar och cirklar, samt fördjupa oss i begreppet skala. Begreppet Area kommer att beröras, men kommer i huvudsak behandlas under år 8.

Alla elever har fått inloggning till webbportalen kunskapsmatrisen.se. Här kan eleverna träna på uppgifter utifrån kunskapsnivå, titta på filmade genomgångar mm. Allt är också kopplat till sidor i deras matematikböcker för att det ska vara lätt att gå tillbaka och repetera om det är moment man är osäker på. Elever som har glömt sitt lösenord kan skicka efter ett nytt här: Återställ lösenord

Checklista
När eleverna har arbetat med det här området ska de kunna:

För E
– uppskatta, mäta och beräkna vinklar i olika geometriska figurer
– använda gradskiva
– räkna ut vinklar med hjälp av vinkelsumman i en triangel
– namnge vinklar
– beskriva olika slags trianglar och fyrhörningar
– mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer
– räkna med skala.

För betyg högre än E
– beräkna vinklar i geometriska figurer, där lösningen inte är uppenbar
– area på rektangel, kvadrat och trianglar.
– Beräkna vinklar, omkrets och area på andra polygoner än parallellogram och trianglar
– kunna använda ovanstående kunskaper i svårare problemlösning

Checklistan som pdf: https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3NFlTTVhVR3dlQWc

Utökad checklista, med detaljförklaringar och exempel: https://drive.google.com/open?id=0B69SvxSn9my3V2tFeFQ5X2lxZU0

 Spellista på youtube

 

SLi-filmer

Skillnaden mellan längd- och areaskala (för betyg högre än E): http://sli.se/r/w0J4

 

Testa dig själv

Lär dig känna igen polygoner: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/polygoner.html

Mät vinklar: http://www.webbmagistern.se/gradskivan1_08.html

Mät vinklar 2: http://www.webbmagistern.se/vinkelmaskin08.html

Uppskatta vinklar: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/uppskattavinkel.html

Beräkna vinklar i en triangel: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/triangelnsVinklar.html

Beräkna omkrets (och area). För grundträning väljer du att arbeta med omkrets på endast trianglar, rektanglar och cirkel. För fördjupad träning väljer du även area och samtliga geometriska figurer: http://www.skolresurs.fi/matteva/geometri/omkrets_area.html 

Sista minuten tips inför prov i El och magnetism

Checklista för betygen och högre än E:  checklista el och magnetism

Ordlista med viktiga begrepp: ordlista-el-och-magnetism

Boken (klicka på länken för att få mp3-filen uppläst):

Elektricitet och magnetism – sid 164
Elektricitet och magnetism – sid 165
Ström och spänning – sid 166
Ström och spänning – sid 167
Ström och spänning – sid 168
Ström och spänning – sid 169
Ström och spänning – sid 170
Ström och spänning – sid 171
Magnetism – sid 172
Magnetism – sid 173
Magnetism – sid 174
Elektrisk energi – sid 175
Elektrisk energi – sid 176
Elektrisk energi – sid 177
Elektrisk energi – sid 178
Sammanfattning 9 – sid 179

Jobba med Kan du-frågorna på s.182

Spellista på youtube (se till att höja/kolla ljudet på första filmen):

Filmer på SLI (om man fortfarande inte skaffat ett konto behöver man säga till så att man får hjälp att ordna detta):
Elektricitet: http://sli.se/r/q85W

Om statisk elektricitet: http://sli.se/r/zfCv

Magnetism: http://sli.se/r/rxKr

Mp3-filer på texten i fysikboken (s.164-181)

Ma-lektion 7md (18/11)

1. Film 1: 

Läraren tar upp de olika föremålen på katedern och eleverna får komma fram och titta på dem.

2. Diskutera och skriv ned svaren på uppgiften som gavs i film 1.

3. Film 2 (Genomgång viktenheter)

4. Eget arbete. Arbeta i boken på avsnitt ”Enheter och prefix”. (Grön kurs om du känner dig osäker. Direkt på diagnos om du känner dig säker på området och det vi gått igenom hittills)